ŞEHİR REHBERİ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Üniversitemizin çekirdeğini teşkil eden Mühendislik Fakültesinin orijini 1924 yılında kurulan Maden Mühendislik Mektebi'dir. Bu kurum sırasıyla Maden Meslek ve Başçavuşları Okulu, Maden Teknik Okulu, Mühendislik Mimarlık Akademisi aşamalarından geçerek 2809 Sayılı Kanunla Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanarak Zonguldak Mühendislik Fakültesi adını almış ve 11.07.1992 tarih 21281 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 Sayılı Kanunun 9. Ek Maddesi ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi kurulmuştur. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nin ismi 11.04.2012 tarih 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6287 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca “Bülent Ecevit Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

Batı Karadeniz Bölgesinde etkin bir yörede kurulmuş olan Üniversitemiz, Zonguldak ili ve çevre ilçeleri ile birlikte 13 Fakülte, 3 Enstitü, 5 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu ve 1 Devlet Konservatuarından oluşan yapısıyla eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.

Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi; 1924 yılında açılan ve değişik ad, içerik ve bazı kopukluklarla 1961 yılına kadar ulaşan Zonguldak Maden Mühendis Mektebinin devamı niteliğindedir. Fakültemiz bünyesinde; Maden Mühendisliği Bölümü 22 akademik personel ile, Makina Mühendisliği Bölümü 24 akademik personel ile, Geomatik Mühendisliği Bölümü 24 akademik personel ile, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 15 akademik personel ile, İnşaat Mühendisliği Bölümü 19 akademik personel ile, Çevre Mühendisliği Bölümü 18 akademik personel ile, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 7 akademik personel ile, Biyomedikal Mühendisliği 6 akademik personel ile, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 13 akademik personel ile, Gıda Mühendisliği Bölümü 5 akademik personel ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 5 akademik personel ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ayrıca, fakültemizde yer alan Mekatronik Mühendisliği Bölümünde 1,  Endüstri Mühendisliği Bölümünde 1 akademik personel bulunmaktadır.

Akreditasyon çalışmaları kapsamında Maden Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümleri MÜDEK ve ENAEE tarafından akredite edilmiştir. Ayrıca İnşaat Mühendisliği Bölümü akreditasyon için başvuru yapmış olup değerlendirmesi 2017 yılı içerisinde yapılacaktır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin