7/24 Kütüphane
Uzaktan Eğitim
ALMS Portalı
Öğrenci Bilgi Sistemi
Kurumsal Şifre Portalı
Akademik Takvim
Öğrenci E-Posta
Öğrenci Bilgi Paketi
Dış İlişkiler Genel Koord.

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Geleceğin Mühendisleri Uluslararası Öğrenci Sempozyumu EFIS tüm mühendislik disiplinleri arası ZBEÜ Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen öğrenci sempozyumudur. (Engineers of the Future International Student Symposium-EFIS is an international student symposium which organised between all engineering disciplines by Zonguldak Bülent Ecevit University Engineering Faculty).

Etkinliğin amaçları (Objectives of the event);Tüm mühendislik disiplerinden öğrencilerin bir araya gelerek mühendislik alanlarındaki güncel gelişmeleri, mevcut çalışmaları ve sorunları dile getirerek, bu sorunlara cevap arayarak çözüm önerileri sunmak (Students from all engineering disciplines come together to talk current studies, developments and problems in engineering fields, and to offer solutions by looking for answers to these problems), 

Ulusal ve uluslararası düzeyde lisans ve/veya lisansüstü öğrencilerini aynı çatı altında toplayarak potansiyel işbirliği fırsatları yaratmak (To create potential cooperation opportunities by gathering undergraduate and/or graduate students at the national and international level under the same platform),


Öğrencilerin uluslararası bir etkinlikte, topluluğa hitap edebilme, üst düzey iletişim kurabilme, çalışmalarını paylaşabilme ve özgüven kazanma olanağı sağlamaktır (The symposium is to provide students with the opportunity to address the community, to communicate in high level, to share their work and to gain self-confidence in an international event).

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin