EFIS

Önemli Tarihler - Important Dates

TARİH AÇIKLAMALAR
01.05.2020 Son Özet Gönderim Tarihi
05.05.2020 Sempozyum Programının Yayınlanması
07.05.2020 - 08.05.2020 Sempozyum Tarihleri
30.06.2020  Tam metin gönderim tarihi

Dates Explanations
01.05.2020 Deadline for Abstract
05.05.2020 Announcement of Program
07.05.2020 - 08.05.2020 Symposium Dates
30.06.2020 Deadline for Full Text
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin